• PL
 • EN
 • FB
 • Lalka też Człowiek 2015

  X Międzynarodowy Festiwal
  Teatru Lalek i Animacji
  Filmowych dla Dorosłych

  Lalka też Człowiek - skąd taki pomysł?

  Różnorodność. To rzecz najbardziej charakterystyczna w sztuce animacji, zarówno w filmie animowanym jak teatrze lalek. Od dziesięciu lat przedstawiamy Państwu wielorakość wypowiedzi artystów komunikujących się z tymi dwoma gatunkami sztuki.

  Niektórzy twierdzą, że gatunek ludzki nie dość, że mógł przetrwać, to i rozwinął się dzięki zdolności komunikacji - wymianie informacji. Można zaryzykować twierdzenie, że: mógł rozwinąć się dzięki akceptacji swojej różnorodności.

  A więc różnorodność i to zarówno w formie jak i w treści. Bo cóż to za komunikacja jeśli spotykają się z sobą: te same* / takie same* komunikaty.

  Akceptujmy się** zatem różniąc**,
  Śmiejąc**,
  Wzruszając**,
  Myśląc**.


  * niepotrzebne skreślić
  ** nie skreślać

  Marek b.Chodaczyński
  Dyrektor generalny Festiwalu "Lalka też Człowiek"
  Prezes Unii Teatr Niemożliwy

  październik 2015 r.